Regler og handicap | Golf.dk

Regelvideoer

Golf.dk giver dig golfreglerne på en letforståelig måde

Klik her for at se videoerne

Dansk Golf Unions regelprøve til Golfkørekortet

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve.

Der kan problemer med prøven med visse versioner af browseren Explorer. Prøv da evt. Chrome, Firefox eller Safari i stedet. 

Du skal i denne prøve besvare i alt 20 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil dit resultat blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne 2016” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

Spørgsmål 1 af 20

Hvor mange prøvesving skal man minimum tage, før man slår til bolden?

Spørgsmål 2 af 20

Du vælger at starte hullet ved at spille en bold uden for teestedets grænser. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 3 af 20

Hvor mange bolde må man maksimalt have i sin bag på en runde?

Spørgsmål 4 af 20

Under adressering af bolden kommer du til at flytte den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 5 af 20

Du har valgt ikke at fjerne flagstangen, før du putter fra greenen, og kommer til at ramme den. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 6 af 20

I en hulspilmatch spiller A mod B. Det viser sig efterfølgende, at A har spillet fra for lavt handicap og fået et slag mindre, end han var berettiget til. Det slag skulle han have haft på hul 14. Hvad er konsekvensen?

Spørgsmål 7 af 20

Hvornår må man slå en provisorisk bold?

Spørgsmål 8 af 20

En spiller slår sin bold ud i meget højt græs, og bolden findes ikke inden for 5 min. Hvilke muligheder har han?

Spørgsmål 9 af 20

Hvad markerer en blå pæl normalt i Danmark?

Spørgsmål 10 af 20

Hvor er sand en løs naturgenstand?

Spørgsmål 11 af 20

Hvornår skal man rette nedslagsmærker op greenen?

Spørgsmål 12 af 20

Hvornår har en bold "flyttet sig"?

Spørgsmål 13 af 20

Hvilken farve har en pæl, som afgrænser vandløb og søer, hvor det ikke er muligt eller praktisk gennemførligt at droppe en bold bag harzarden i en lige linje mellem skæringspunkt og hullet?

Spørgsmål 14 af 20

En spiller har slået sin bold ned ad en skråning. Det er svært at få ordentligt fæste på skråningen, men ved at tage sin bag og lægge den under den ene fod, kan han bedre få balance og slå til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 15 af 20

Hvor er løs jord en løs naturgenstand?

Spørgsmål 16 af 20

Din bold ligger i en bunker. Før du slår, flytter du med din kølle en løs naturgenstand, der ligger i bunkeren. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 17 af 20

Hvor mange køller må man maksimalt have med på en runde.

Spørgsmål 18 af 20

En spillers bold er havnet i en vandhazard. Spilleren vurderer, han kan spille bolden, men så skal han have den ene fod i vandet. Han tager sin sko og strømpe af og spiller bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 19 af 20

Når spillere deltager i en turnering, skal de starte til den tid, som komiteen har angivet?

Spørgsmål 20 af 20

Hvor mange jern må man maksimalt have med i sin bag?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 20 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svarer inden du fortsætter